JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Equip de gestió

  • Edita
Categoria pare: Contingut fixe Es va publicar el dimecres, 20 agost 2008

JUNTA:

§  President: Oriol Nonell Fontcuberta

§  Vice-presidenta: Núria Estany Llorens

§  Tresorera: Míriam Vizcarra Canudas

§  Secretària: Montsant Franquesa Busqué

§  Director Musical: Tomàs Manyosa Ribatallada

§  Directora Artistica: M. Rosa Castells Alcàrria 

§  Vocals:

Jaume Manyosa Ribatallada

Pere Pelàez Espejo

 

EQUIP DE MESTRES DE DANSA:

§ Pre infantils: Núria Estany i Elisabet Sirici

§ Infantils/ Juvenils: Oriol Nonell, Marta Manyosa i Cristina Capdevila

§  Cos de Dansa: Montserrat Capdevila

 

EQUIP DE TÈCNICS:

§  Llum i so: Xavier Galobart

§  Pàgina web: Oriol Nonell

§  Vestuari: Montse Pastor, Marta Manyosa, Marta Vila i Montse Capdevila.

§  Presentacions: Gabriel Montcada i Marta Castellví